X


Underhållsutbildning VA

Våra duktiga medarbetare har lång erfarenhet av strukturering och underhåll från verkligheten och kan hantera såväl stora som små utbildningar med en väl genomtänkt metodik samt med exempel från verkligheten.

Läs mer


Teknisk dokumentation

Vi har ett standardförfarande för väldokumenterade lättförståeliga instruktioner så att såväl nyanställd som erfaren personal kan utföra underhållet kostnadseffektivt med lika kvalitet och säkerhetsnivå.

Läs mer


Processoptimering

Genom långvarig erfarenhet av standardiseringsarbete och marknadens ledande underhållssystem kan våra duktiga medarbetare optimera driften med fokus på kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan som följd.

Läs mer

Vi är det personliga konsultföretaget med den stora bredden

Utbildning

Anläggningsstruktur

Riskanalyser

Välkommen till Vattenstruktur i Gävle

Vi är det personliga konsultföretaget med den stora bredden, våra anställda har gedigen erfarenhet från en mängd olika branscher och arbetsområden. Vi anlitas vanligvis för att tillgodose nedanstående behov men arbetar även med att lösa många andra kundönskemål, utmana oss gärna!

Vattenstruktur har sitt ursprung i ett enmansföretag och bildades 2009 med ambitionen att hjälpa andra företag att arbeta kostnadseffektivt, miljömedvetet och med ett tydligt fokus på personsäkerhet i den dagliga verksamheten.


Vattenstruktur i Gävle AB

Södra kungsgatan 57, 802 55, Gävle

Phone: +46 (0)73 501 36 42

[email protected]