Om oss

Vattenstruktur i Gävle har sitt ursprung i ett enmansföretag och bildades 2009 med ambitionen att hjälpa andra företag att arbeta kostnadseffektivt, miljömedvetet och med ett tydligt fokus på personsäkerhet i den dagliga driften genom förebyggande underhåll. Ambitionen är fortfarande densamma och våra anställda har alla en lång erfarenhet från såväl arbete i den dagliga driftverksamheten till högre ledande befattningar. Vattenstruktur ser därför till hela perspektivet i den värdeskapande kedjan. Vi har alla tidigare arbetat med projektledning och det är i den formen vi oftast bedriver vårt arbete. Vi överträffar mer än gärna kundernas förväntningar när det kommer till kvalitet, tid och budget

Mission
Vattenstruktur främjar ett hållbart arbetssätt, en sund inställning och en tydlig medvetenhet inom FU området på marknaden.

Vision
Vattenstruktur skall ständigt vara förstahandsvalet när kunden har bestämt sig för ett kostnadseffektivt, miljömedvetet och säkert arbetssätt.