Riskanalyser

Vattenstrukturs inställning är att personalen är företagets viktigaste resurs och därför anser vi att dom ska värnas om. För att kunna förebygga olyckor måste man känna till riskerna.

Vi utför därför besiktning, dokumentation och sannolikhets & konsekvensanalyser. Vi kan därefter ge eran verksamhet åtgärdsförslag från minsta strömbrytare till ett helt produktionsförfarande. Allt är samlat och överskådligt i en riskanalys.