Objektmärkning

Söker ni ett enhetligt identifieringssystem för verksamhetens samtliga objekt?
Vattenstruktur har utvecklat precis vad ni söker efter. 

Vi kommer då framställa ett hållbart, sammanhängande och logiskt identifikationsnumreringssystem åt er som kommer bli en gemensam standard för märkning/ID-nyckel på samtliga anläggningar inom er verksamhet som till exempel enkelt kan kombineras med ert nuvarande eller framtida underhållssystem.